ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผกก.-รอง ผบก. ศฝร.ภ.2 จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด :

วันที่ประกาศ : 23/04/2567 22:42:40