เจตนารมย์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


รายละเอียด :วันที่ประกาศ : 09/04/2567 23:08:03