ประกาศผู้ชนะการเสนอราราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 530 นาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด :วันที่ประกาศ : 28/11/2566 14:27:59