ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ อาคารและห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (หน่วยทดสอบ ตำรวจภูธรภาค 2)


รายละเอียด :ดาวโหลดรายชื่อได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1czQOFE45NQi5mgjXMpe-cfS1XxqS0HFS?usp=sharing

วันที่ประกาศ : 14/03/2566 16:28:25