ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


รายละเอียด :วันที่ประกาศ : 02/02/2566 15:19:56