ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding


รายละเอียด :วันที่ประกาศ : 13/09/2565 11:27:22