ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงยิมเนเซียม (ส่วนเพิ่มเติมหลักบอกเลิกสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด :

Page0003
วันที่ประกาศ : 12/03/2563 14:15:13