ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560 (250 อัตรา)


รายละเอียด :

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 14/01/2561 11:39:28