วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2

วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.เสถียร  บุญค้ำ ผบก.ศฝร.ภ.2 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.ต.อ.นริศ แสวงจิตร์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ชีวิณ เนื่องจำนงค์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์ อจ.(สบ 5) กอจ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2 เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการ ศฝร.ภ.2


 

Post date: 14/10/2564 17:16:01