25 มี.ค.64 เวลาประมาณ 11.45 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงค์ รองผู้บัญชาการการศึกษา พร้อมคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

25 มี.ค.64 เวลาประมาณ 11.45 น. พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงค์ รองผู้บัญชาการการศึกษา พร้อมคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม ตร.(เชิงประจักษ์) พร้อม พล.ต.ต.นาราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ศฝร.ภ.2 และ พ.ต.อ.เสน่ห์ เสถียรพงศ์ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 นำคณะผู้ตรวจคุณภาพการศึกษา บช.ศ.  ชมการฝึก ของปค.และตรวจอาคาร
เรือนนอน และรอบบริเวณ อาคารที่2

Post date: 01/04/2564 14:34:23