ผบก.ศฝร.ภ.2 ได้มาตรวจการปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันนี้ 6 พ.ย.63 เวลา09.30 น.
พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ศฝร.ภ.2
ได้มาตรวจการปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.2(ห้องสมุดเก่า)เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยม นสต.ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.2

935966 935967 935968 935969

Post date: 06/11/2563 11:52:53