พิธีรับหมวก นสต.ประจำปี 2561 (เขาน้อย 55)

ในวันที่ 6 มิ.ย.2561 ศฝร.ภ.2 ได้จัดพิธีมอบหมวกประจำกองร้อยให้แก่ นสต. ประจำปี 2561 (เขาน้อย  รุ่นที่ 55)

Post date: 10/06/2561 18:00:24