การฝึกแบบฝึกพระราชทาน โดยคณะครูฝึก ปพ.บก.ป.

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล ผกก.กก.ปพ.บก.ป.
และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทานให้แก่
ข้าราชการตำรวจสังกัด ศฝร.ภ.2 และนักเรียนนายสิบตำรวจเขาน้อยรุ่นที่ 54  จำนวน 50 นาย
ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.2

Post date: 03/02/2561 12:12:40