พิธีมอบประกาศนียบัตร เขาน้อยรุ่นที่ 54

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อังกูร  พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.๒ 
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
เขาน้อยรุ่นที่ 54 ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศฝร.ภ.๒

Post date: 01/02/2561 22:16:05