การฝึกอบรม"หลักสูตรรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ 7

ในวันที่ 14 ม.ค.2560 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดการฝึกอบรม"หลักสูตรรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ 7 ณ ศฝร.ภ.2 
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 
โดยคณะครูฝึกและวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2  มีเข้าการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 91 คน 

Post date: 14/01/2561 11:16:09