การประดับยศข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2

วันที่ 6 ธ.ค.2560 พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2
ประดับยศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปี 2560

Post date: 18/12/2560 13:52:55