พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

วันนี้  15  ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. 
• พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2  
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560
•โดยมี ผกก.ฯ รองผกก.ฯ และผู้เข้าร่วมการฝึก ร่วมพิธี
•ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

Post date: 15/09/2560 11:44:46