พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. ประธานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

พล.ต.ต.ธณัท  วงศ์สุวรรณ  รอง ผบช.ศ. เดินทางมาเป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 โดยมีพล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2 ให้การต้อนรับซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการตรวจระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2560 

Post date: 13/07/2560 11:08:17