การตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.2

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2  
นำข้าราชการตำรวจเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ 

Post date: 05/06/2560 10:02:27