การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (USE OF FORCE)


วันที่ 15 พ.ค.2560 พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 
เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
"การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (USE OF FORCE)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ค.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 

Post date: 21/07/2560 10:23:42