พิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2560 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 

2 มี.ค.2560

Post date: 02/03/2560 10:06:03