พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 ประชุมบริหาร หน่วยงาน ศฝร.ภ.2

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล  ผบก.ศฝร.ภ.2

เป็นประธานประชุมบริหาร หน่วยงาน ศฝร.ภ.2 ประจำเดือน ม.ค.2560 

และประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

Post date: 26/01/2560 12:27:05