อนุกรรมการคุมห้องสอบรับปัญหาข้อสอบ

อนุกรรมการปนระจำกองอำนวยการสอบ หน่วยสอบ ภ.2
แจกปัญหาข้อสอบให้อนุกรรมการหัวหน้าคุมห้องสอบ
โดยมี พ.ต.อ.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล รรท.ผบก.ศฝร.ภ.2
ควบคุมการดำเนินการปฏิบัติ

Post date: 04/12/2559 13:45:08