ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬา (ฟุตบอล)

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬา (ฟุตบอล)


รายละเอียด :

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬา (ฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ด้านล่างนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด.ต.ครรชิต  วายุระกุล  089 -606-1447ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 03/11/2560 09:23:52