ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง


รายละเอียด :

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ด้านล่างนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด.ต.ครรชิต  วายุระกุล  089 -606-1447ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 03/11/2560 09:21:56