ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย 4 อาคาร


รายละเอียด :

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 
ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย 4 อาคาร

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด.ต.ครรชิต  วายุระกุล  089 -606-1447ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 30/10/2560 13:13:33