ประกาศ ศฝร.ภ.2 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2


รายละเอียด :
ประกาศ ศฝร.ภ.2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560  เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ : 28/06/2560 12:02:23