พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร กดต.53

ในวันที่ 22 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อังกูร  พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.2 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. อายุ 53 ปีขึ้นไป

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรจนถึง ยศ ร.ต.อ.

ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

Post date: 22/02/2560 10:37:00